Звіт за 2016 рік


 Звіт за 2016 рік у відповідності до переліку форм

Додаток 1  БАЛАНС (форма №1) на 1 січня 2017 р.

Додаток 2  Звіт про результати фінансової діяльності (форма№ 9д, № 9м за 2016 р.)

Додаток З  Звіт Про рух грошових коштів за 2016 р.

Додаток 4 ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма Х»2д, №2м)

Додаток 10 ЗВІТ про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №7м) на 1 січня 2017 р.

Додаток 10 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м) на 1 січня 2017 року

 Додаток 14 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА За 2016 рік

Додаток 15 Звіт про рух необоротних активів (форма N 5) на 1 січня 2017 р.

Додаток 16 Звіт яро рух матеріалів і продуктів харчування (форма N 6) на 1 січня 2017 р.

Додаток 17 Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма N 15) за 2016 рік

Додаток 19  Довідка про матеріальні цінності, які передані на відповідальне зберігання, на І січня 2017 р.

Додаток 20 Довідку про нідтверджснкн залишків коштів загального та спеціальної із фондів ЦЄ|ІЖаННОГО або МІСЦСНИХ бюджетів на ресеїрашйних (спсціальшіх ресеграцішшх) рахунках станом па 1 січня 2017 р.

Додаток 27 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами, за 2016 р.

Додаток 29 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 1 січня 2017 р.

Додаток 30 Довідка про спрямування обсягів класи в  надходжені., які перевищують, відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), за 2016 р.

Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» БАЛАНС на 1 жовтня 2017 року

Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017 року 

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітностірозпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціальногоі пенсійного стпахування (пункт І розділ ІІ) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2017 року

Повернутися

Яндекс.Метрика